kurzy anglického jazyka

15€ /hod.

120€/osoba

280€/skupina

12€ /hod.

Individuálne hodiny

 

        Firmy

Skupinové kurzy

 

Skype

 

  • môžete si platiť každú hodinovú lekciu individuálne alebo si zaplatiť 15 hodinový kurz za výhodnú cenu

  • rovnako ako pri Skype lekciách, si môžete platiť každú hodinovú lekciu individuálne alebo si zaplatiť 15 hodinový kurz za výhodnú cenu

  • počet hodín : 24

   

  • veľkosť skupiny : 3-6

 

  • počet týždňov : 12

 

  • počet hodín týždenne:

         2 x 60 minút        

  • počet hodín : 15

   

  • veľkosť skupiny : 3-6

 

  • počet týždňov : 7,5

 

  • počet hodín týždenne:

         2 x 60 minút